"มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี" (องค์กรสาธารณประโยชน์)

84/14 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7)

ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทร.มือถือ : 08 1814 0244, 06 2560 1636, 09 8478 8991 และ 08 1890 1355

โทร: 02 577 1500 - 1, 02 577 0496 - 8

สายด่วน 1134

โทรสาร: 02 577 0499

ตู้ ปณ.: 222 ธัญบุรี

เว็ปไซด์ http://www.pavenafoundation.or.th/

เฟสบุ๊ค: มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

แผนที่แสดงที่ตั้งมูลนิธิปวีณาฯ: https://goo.gl/maps/3UdDB

 

PAVENA FOUNDATION FOR CHILDREN AND WOMEN

84/14 Moo 2, Rangsit-Nakornnayok (Klong 7)

Lampakkude sub-distirct, Thanyaburi district, Patumthani 12110

Cellular Phone : 08 1814 0244, 06 2560 1636, 09 8478 8991 and 08 1890 1355

TEL: 02 577 1500 - 1, 02 577 0496 - 8

HOTLINE 1134

FAX: 02 577 0499

P.O.Box  222 Thanyaburi, Patumthani, 12110

Web Site: http://www.pavenafoundation.or.th/

Facebook: มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

 Map: https://goo.gl/maps/3UdDB