top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

“ปวีณา” ประชุมร่วมกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แ

“ปวีณา” ประชุมร่วมกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ ที่ร้องทุกข์ผ่านมูลนิธิปวีณาฯ


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentit


bottom of page