top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

“ปวีณา” ประชุมร่วมกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แ

อัปเดตเมื่อ 13 ก.ย. 2565

“ปวีณา” ประชุมร่วมกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ ที่ร้องทุกข์ผ่านมูลนิธิปวีณาฯ


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page