top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

มูลนิธิปวีณาฯ ทำบุญครบรอบ 18 ปี ทอดผ้าป่าการกุศลหารายได้ในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคม ผู้มีจิตอันเป็น

มูลนิธิปวีณาฯ ทำบุญครบรอบ 18 ปี ทอดผ้าป่าการกุศลหารายได้ในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคม ผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมงานกว่า 500 คน

วันที่ 5 ก.พ. 60 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นประธานทำบุญครบรอบ 18 ปี มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีและทอดผ้าป่าการกุศลหารายได้ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ ณ ที่ทำการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยผู้มีจิตอันเป็นกุศลกว่า 500 คน ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญทอดผ้าป่าแล้ว เวลา 13.00 น.วันเดียวกัน นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้เชิญสมาชิก “กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม” มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อพบแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับทราบการดำเนินงานการช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาฯในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีเสมอมา

มูลนิธิปวีณาฯ ต้องขอขอบคุณผู้ให้การอุปการะคุณจากทุกภาคส่วน อาทิ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศที่สนับสนุนกำลังพลมาช่วยจัดสถานที่ทำบุญและอนุเคราะห์เครื่องสังฆภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบพิธี รวมทั้งเต็นท์พิธีการ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ, คุณกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ปทุมธานี และคุณยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ปทุมธานี ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยตัดหญ้าบริเวณโดยรอบพื้นที่และสนับสนุนเต็นท์ซุ้มอาหาร, คุณเกรียงไกร ศรีแย้ม ผอ.ส่วนสวัสดิการ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง สนันสนุนน้ำอัดลม-น้ำเปล่า, คุณสมชาย อินทรสถิต ผอ.ฝ่ายศิลป์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วยตกแต่งสถานที่ด้านหน้ามูลนิธิปวีณาฯ ปรับพื้นทางเดิน และแท่นบูชาองค์พระ, คุณตุ่ม อารีย์ พูลพิพัฒน์ ช่วยตกแต่งดอกไม้องค์พระประธาน เจ้าแม่กวนอิม และบริเวณศาลาเจ้าแม่กวนอิม, พระครูอาทรศิริวงศ์ รองเจ้าอาวาส วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กับพระคุณเจ้าอีก 8 รูป และพ.อ.รณชัย ไวแสงสี อนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนอาหารทั้ง 15 ซุ้ม สำหรับแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมงาน และผู้มีใจอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ทั้งที่เดินทางมาด้วยตนเองและไม่ได้เดินทางมา พร้อมทั้งขอขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ขออนุโมทนาบุญผู้มีใจอันเป็นกุศลทุกท่านและขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพได้โปรดอำนวยพรให้กุศลผลบุญส่งผลให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ ความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป โดยมูลนิธิปวีณาฯ จะนำเงินที่ได้ทั้งหมดมาใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page