top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

มูลนิธิปวีณาฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคล หน่วยงาน และสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบ

มูลนิธิปวีณาฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคล หน่วยงาน และสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว ปี 2561

วันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณารางวัลบุคคล หน่วยงาน และสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบปี 2561 พร้อมเชิญ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคล หน่วยงาน และสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนี้ได้มาจากการบูรณาการร่วมกันทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ในการช่วยเหลือสังคม มูลนิธิปวีณาฯ ต้องขอขอบคุณภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ที่ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้มูลนิธิปวีณาฯ มุ่งมั่นในการทำงานต่อไปให้ดีที่สุด


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page