top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าสตรีวรนาถ แจกนมโฟร์โมสต์ ที่เพจอีจันมอบให้มาแก่ชุมชน สหชุมชน และช

อัปเดตเมื่อ 14 ก.ย. 2565

มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าสตรีวรนาถ แจกนมโฟร์โมสต์ ที่เพจอีจันมอบให้มาแก่ชุมชน สหชุมชน และชุมชนพรพระร่วงพัฒนา แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯวันอังคารที่ 2 มิ.ย.63 มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าสตรีวรนาถ แจกนมโฟร์โมสต์ ที่เพจอีจันมอบให้มา มีเด็กทั้งหมด 60 คน แจกคนละ 3 แพ็ค รวม 180 แพ็ค และแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง 135 ครัวเรือน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชน สหชุมชน และชุมชนพรพระร่วงพัฒนา แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ขออนุโมทนาบุญให้คุณจันและทีมงาน พร้อมคุณพลอยและบริษัทนมโฟร์โมสต์ ให้ได้รับกุศลผลบุญดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page