top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูป

มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นำเจ้าหน้าที่พร้อมเด็กๆ มูลนิธิปวีณาฯ เดินรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต ศิลปิน ดารา นักเรียน และนักศึกษาประมาณ 1,500 คน ภายใต้คำรณรงค์ “สุภาพบุรุษหยุดความรุนแรง” จากลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ถึงลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page