top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 19 พ.ค.63

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 19 พ.ค.63

วันอังคารที่ 19 พ.ค.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์มายังมูลนิธิปวีณาฯ ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส เพื่อส่งให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปให้ทั่วถึง สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานขอสิ่งของ เช่น นมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการบูรณาการร่วมมืออย่างดียิ่ง

วันนี้พัฒนาสังคมฯ และบ้านพักเด็กฯ หลายจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเคสที่ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ อาทิ 1.กระบี่ พมจ.ไพฑูรย์ พัชรอาภา, หน.นงนุช จิตตะเสโณ (บพด.กระบี่) 2.ชุมพร พมจ.วัลภา แก้วสวี, หน.รัชนี ใจท้าว (บพด.ชุมพร) 3.ยะลา พมจ.สุภาพร วุฒิศาสตร์, หน.เสาวนีย์ ทองธรรมชาติ (บพด.ยะลา) 4.พัทลุง พมจ.สุชาติ แสงพรม, หน.ปริญาติ แขกเพ็ง (บพด.พัทลุง) 5.เพชรบูรณ์ พมจ.วรรณภา สุขคง, หน.สายวรุณ ศรีจินดา (บพด.เพชรบูรณ์) 6.นครพนม พมจ.แสงดาว อารีย์, หน.ปฏิญญา คงอาวุธ (บพด.นครพนม) 7.พะเยา พมจ.จิตติมา กรีอารี, หน.อัญชัญ หวังระบอบ (บพด.พะเยา) พร้อมมอบนมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และให้กำลังใจครอบครัวในการดำรงชีวิตต่อไป.


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page