top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 5 มิ.ย.63

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 5 มิ.ย.63

วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์มายังมูลนิธิปวีณาฯ ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส เพื่อส่งให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปให้ทั่วถึง สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานขอสิ่งของ เช่น นมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการบูรณาการร่วมมืออย่างดียิ่ง

วันนี้พัฒนาสังคมฯ และบ้านพักเด็กฯ หลายจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเคสที่ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ อาทิ 1.ปทุมธานี พมจ.เบญจมาศ สมศรี, หน.พิทักษ์ บุญฤทธิ์ (บพด.ปทุมธานี) 2.เชียงราย พมจ.รัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล, หน.สาโรจน์ อยู่กิ่ม (บพด.เชียงราย) 3.สมุทรปราการ พมจ.ภิญญา จำรูญศาสน์, หน.สุภชา พรหมศร (บพด.สมุทรปราการ) 4.ฉะเชิงเทรา พมจ.รัชนี วชินภูชัย หน.เรวดี คันเสถียร (บพด.ฉะเชิงเทรา) 5.ศรีสะเกษ พมจ.นภาพร เมฆผ่องอำไพ, หน.อัญชลี จิตรเสนาะ (บพด.ศรีสะเกษ)6.ยโสธร พมจ.วาสนา ทองจันทร์, หน.นุศาสตร์ ชาเสน (บพด.ยโสธร) 7.สิงห์บุรี พมจ.จตุพร โรจนพานิช, หน.ศิรัมพร โกมลเสนาะ (บพด.สิงห์บุรี) 8.กำแพงเพชร พมจ.อรัญญา สีหมอก, หน.ชมนภัส คงสัมฤทธิ์ (บพด.กำแพงเพชร) 9.ปราจีนบุรี พมจ.สิดาวรรณ สรารัมย์ หน.อมรรัตน์ สัตบุษย์ (บพด.ปราจีนบุรี) 10.ตราด พมจ.จิราพร คำพุฒ, หน.สุณีย์ ก๋งเจ่น (บพด.ตราด) พร้อมมอบนมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และให้กำลังใจครอบครัวในการดำรงชีวิตต่อไป.ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page