top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานการให้การช่วยเหลือเด็ก สต

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และสตรี จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานการให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มี.ค.61 ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 7 ธัญบุรี ปทุมธานี นายทนง บุญประกอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และสตรีจำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานการให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่สตรี ส่งเสริมสตรีให้มีความเข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง พร้อมกับให้สตรีได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องปัญหาความรุนแรงแก่สตรีและให้สติ ในการนี้ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้บรรยายบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานการช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีที่ผ่านมาให้ได้รับทราบท่ามกลางความประทับใจของทุกคน

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page