top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และสมาคมศิษย์เก่าสตรีวรนาถ มาช่วยกันรับเรื่องผลกระทบจากโควิด

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และสมาคมศิษย์เก่าสตรีวรนาถ มาช่วยกันรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เนื่องจากอัตรากำลังมูลนิธิไม่พียงพอกับงาน

วันจันทร์ที่ 20 เม.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และสมาคมศิษย์เก่าสตรีวรนาถ มาช่วยกันรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เนื่องจากอัตรากำลังมูลนิธิไม่พียงพอกับงานที่รับเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้นทวีคูณ ชมรมศิษย์เก่าสตรีวรนาถ มีจิตเป็นกุศล จึงมาช่วยมูลนิธิปวีณาฯรับเรื่องร้องทุกข์ผลกระทบcovidในวันนี้ประมาณ147 รายทั่วประเทศเพื่อเตรียมประสาน พม.เข้าช่วยเหลือเร่งด่วน และมูลนิธิปวีณาฯร่วมกับเพจอีจันจะส่งสิ่งของไปช่วยล๊อต 2 ทางไปรษณีย์เร็ววันนี้


#ผู้ทุกข์ยากอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่น #มูลนิธิปวีณาฯ

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page