top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

ปวีณา" ประชุมกับ กพฐ.-สพฐ.หารือแนวทางคุ้มครองเด็ก

จ.ปทุมธานี 4 ธ.ค.66 "ปวีณา" ประชุมกับ รองเลขาธิการ กพฐ., ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. , ผอ.กลุ่มคุ้มครองฯ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เพื่อหาแนวทางคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกกระทำรุนแรง หรือล่วงละเมิดจ.ปทุมธานี วันที่ 4 ธ.ค.66 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รอง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นายธีรดนย์ ศรีฟ้า ผอ.กลุ่มคุ้มครองฯ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. นางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมประชุม ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี


โดยการประชุมได้หารือแนวทาง “การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน” ที่เสี่ยง หรือต้องสงสัยว่าถูกกระทำรุนแรง หรือถูกล่วงละเมิด และเด็กนักเรียนที่กระทำรุนแรง หรือล่วงละเมิดต่อบุคคลอื่น ตามหน้าที่รับผิดชอบของ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.)
โดยมูลนิธิปวีณาฯ จะทำงานบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง หรือล่วงละเมิด เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาตามวัย มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไปพร้อมกันนี้ นางปวีณา ยังได้ฝาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ขอให้ทางกระทรวงศึกษาได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเปิด “บัญชีม้า” โดยกลุ่มมิจฉาชีพได้เจาะกลุ่มนักเรียน เด็กๆ ให้หลงเชื่อ ซึ่งที่ผ่านมามีเด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ซึ่งดร.ธีร์ ได้รับปากจะนำเรื่องเสนอ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบต่อไป
ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page