top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

"ปวีณา" ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ วันที่ 29 ส.ค.–12 ก.ย.66

"ปวีณา" ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 12 ก.ย.66 ตามโครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำงานช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆวันที่ 30 ส.ค.66 เวลา 10.30 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 78 จำนวน 30 นาย ที่เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 12 ก.ย.66 รวม 15 วัน ตามโครงการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2566 โดยนางปวีณา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมพาลงพื้นที่ดูการทำงานช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงาน


สำหรับหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจสัมผัสปัญหาประชาชน ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นหลักสูตรที่สำคัญของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ ที่มุ่งหวังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจได้เข้าไปใกล้ชิดกับปัญหาของสังคม โดยให้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริงจากการฝึกทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบข้าง อันเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และนำมาประยุกต์ใช้เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ เพื่อจะได้เป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงนางปวีณา กล่าวว่า เป็นประจำทุกปีที่ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะส่งนักเรียนนายร้อยตำรวจมาศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ ตามหลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน ปีนี้มีมาจำนวน 30 นาย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ช่วงเช้าจะเป็นการเข้ามารับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ที่ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ ทุกช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ทางเพจเฟซบุ๊ก และเดินทางมาด้วยตนเอง ส่วนภาคบ่ายนักเรียนนายร้อยตำรวจจะได้ร่วมทำ workshop และลงพื้นที่ทำเคสร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ ซึ่งหวังว่านักเรียนนายร้อยตำรวจทุกนายจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้หลังเรียนจบออกไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดูแลสังคมในอนาคตต่อไป.ดู 31 ครั้ง1 ความคิดเห็น

1 Comment


Guest
May 24

This is one of the best posts I've read on this forum. The information in the article helped me understand more about a new topic Connections NYT that I had never known.

Like
bottom of page