top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวม 6,069 ราย

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page