top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

มูลนิธิปวีณาฯ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น "วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล" (International Day for the Elimination of Violence against Women) เพื่อตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในผู้หญิงและเด็ก ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคมทั่วโลก


วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น "วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล" (International Day for the Elimination of Violence against Women) เพื่อตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในผู้หญิงและเด็ก ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่หยั่งรากลึกในทุกสังคมทั่วโลก ทุก ๆ ปี เราจึงเห็นการออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี และมีแคมเปญต่าง ๆ ออกมาเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกรูปแบบ


มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี ซึ่งหมายรวมถึงคนในครอบครัว และคนในสังคม เป็นเวลา 24 ปี โดยมูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงวันที่ 22 พ.ย.66 เป็นจำนวนถึง 171,965 ราย ในส่วนของปี 2566 สถิติมูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องร้องทุกข์ วันที่ 2 ม.ค.-22 พ.ย.2566 จำนวน 5,642 ราย โดยเป็นปัญหา ข่มขืน/อนาจาร 974 ราย, ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย 939 ราย, ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 211 ราย, ปัญหาครอบครัว 1,241 ราย รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาแรงงาน/ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ ขอความเป็นธรรม คนหาย ยาเสพติด และปรึกษาด้านกฎหมาย รวม 13 ปัญหาชาติ
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกรูปแบบ โดยบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน พลเมืองดี และสื่อมวลชนมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) จึงขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้ได้รับความเป็นธรรม และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และขอขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วมช่วยแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือเด็ก สตรี ทั่วประเทศ ซึ่งมูลนิธิปวีณาฯ ประสบความสำเร็จได้เพราะบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน


ยังมีคนทุกข์ร้อนรอความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับมูลนิธิปวีณาฯ ผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 076-2-76401-3มูลนิธิปวีณาฯ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentarze


bottom of page