top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

“ชัชชาติ-ปวีณา” ร่วม MOU ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก-สตรี ในพื้นที่ กทม.

กรุงเทพฯ วันที่ 27 ต.ค.66 “ปวีณา” และ รศ.ดร.ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมลงนาม MOU ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตามนโยบาย 9 ด้าน 9 ดีในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ วันที่ 27 ต.ค.66 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ร่วมงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขยายเครือข่ายและการจัดระบบบริการแบบครบวงจร (One stop crisis center) สำหรับเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรง" โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมร่วมลงนาม MOU ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตามนโยบาย 9 ด้าน 9 ดีในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


นอกจาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ลงนามแล้ว ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตมณีศักดา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พล.ต.ต.พรพิทักษ์ ชูยืนยง รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม พร้อมด้วยแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร มาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง


พร้อมกันนี้ นางปวีณา ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "องค์กรสาธารณประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรงในสังคมปัจจุบัน" โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก


จากนั้นภายในงานได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็น “หลักกฎหมายและการดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ oscc เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงในสังคม” และ “นโยบายยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีกับทิศทางการดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ กรุงเทพมหานคร” ก่อนจะร่วมกันทำกิจกรรม Work shop ร่างพัฒนาการจัดระบบบริการศูนย์พึ่งได้แบบครบวงจร (One stop crisis center) กรุงเทพมหานคร


การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น โดย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผอ.รพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำร่อง ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่บริการที่สอดคล้องกับ 24 นโยบายสุขภาพดีปี 2 ในด้านโรคคนเมือง เพิ่มคลินิกเฉพาะทาง คลินิกเพศหลากหลาย บริการดูแสุขภาพจิตดี และศูนย์พึ่งได้ OSCC เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกระทำรุนแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนเข้าถึงบริการแบบครบวงจร


โดยการขยายเครือข่ายบริการแบบครบวงจรสำหรับเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรง เป็นการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข และบูรณาการความร่วมมือระหว่างบุคลากรภาครัฐ ตำรวจ อัยการ ตุลาการ เครือข่ายภาคเอกชน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว โดยใช้พลังของเครือข่ายทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่างสังกัด เกิดการรับฟังปัญหาจากภาคประชาชน และพัฒนาระบบบริการ แก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง สามารถยุติความรุนแรงในสังคมได้ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page