top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

นักเรียน ม.6 ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ

นักเรียน ม.6 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย บริจาคเงินจำนวน 26,000 บาทให้มูลนิธิปวีณาฯ


วันที่ 27 ก.ย.65 ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ รับมอบเงินบริจาคจากจำนวน 26,000 บาท จากน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคมโดยเฉพาะเด็กและสตรีในปัจจุบัน


สำหรับเงินที่น้อง ๆ นำมาบริจาคนี้ เป็นกำไรจากการทำธุรกิจผลิอตภัณฑ์ของใช้สตรี เช่น กระเป๋าหูรูดอเนกประสงค์ และเข็มกลัดสำหรับประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ Social Entrepreneurship (SE.) โดยเป็นรายวิชาสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อให้มีส่วนช่วยในสังคมด้วยการนำกำไรที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคสมทบทุนให้กับแต่ละหน่วยงานที่เลือก โดยน้อง ๆ กลุ่ม Fairly Baggie มีสมาชิกทั้งหมด 13 คน เลือกบริจาคให้กับมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อนำเงินไปดำเนินงานช่วยเหลือสังคม


นางปวีณา กล่าวว่า ประทับใจที่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญในเรื่องสังคม น้อง ๆ จะเป็นอนาคตของชาติที่ดี เป็นตัวอย่างของสังคม ฝากความหวังให้กับเยาวชนรุ่นนี้ ต้องสานงานต่อ อยากเชิญชวนเด็ก ๆ เยาวชนมาดูงานของมูลนิธิฯ เพื่อร่วมกันสานต่อการช่วยเหลือสังคมให้กับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เขาเหล่านั้นได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขบนโลกใบนี้
ดู 41 ครั้ง3 ความคิดเห็น

3 comentários


Hưng Ngọc
Hưng Ngọc
26 de mai.

เป็นกิจกรรมนำเงินเข้ากองทุน ปวีณา ของนักเรียน ซึ่งถือเป็นงานหนึ่งที่น่าทำและจำเป็นต้องจัดในโรงเรียนเพิ่มเติม nyt wordle ถือเป็นงานที่น่าชื่นชมและควรยกย่องนักเรียนเหล่านี้

Curtir

attention dialogue
attention dialogue
23 de mai.

บาท จากน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคมโดยเฉพาะเด็กและสตรีในปัจจุบัน.

phrazle

Curtir

Convidado:
22 de mar.

กิจกรรมระดมทุนปวีณาที่มีความหมายซึ่งนำมาซึ่งผลกระทบเชิงบวก เราต้องขอชื่นชมหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยมาแตร์เดอี. doodle baseball

Curtir
bottom of page