top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 17-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันที่ 17-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รวม 44 รายดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page