top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2566

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวม 43 ราย


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page