top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รวม 36 รายดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page