top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 รวม 50 ราย
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page