top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2567

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันอังคารที่ 23 ถึงวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 รวม 24 ราย


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page