top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 10 พ.ค.63

รายงานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หลายจังหวัด ประจำวันที่ 10 พ.ค.63

วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์มายังมูลนิธิปวีณาฯ ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส เพื่อส่งให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และเพจอีจัน เพื่อส่งความช่วยเหลือไปให้ทั่วถึง สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานขอสิ่งของ เช่น นมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับการบูรณาการร่วมมืออย่างดียิ่ง

วันนี้พัฒนาสังคมฯ และบ้านพักเด็กฯ หลายจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเคสที่ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ อาทิ จ.ชัยนาท พมจ.ดรุณี มนัสวานิช และหน.ภัทรา อารีย์ (บพด.ชัยนาท), จ.อุดรธานี พมจ.สิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข และหน.เยาวพรรณ แช่มพุดซา (บพด.อุดรราชธานี, จ.มหาสารคาม พมจ.ประนอม อุตรักษ์ และหน.เสกสรร โกศรีเดชาพันธ์ (บพด.มหาสารคาม), จ.นราธิวาส พมจ.มะสะปีฮิ้น จรัลศาสน์ และหน.สรัญรัฐ กีรติววิโรจน์กุล (พบด.นราธิวาส), จ.บึงกาฬ พมจ.ยงยุทธ วิชัยธรรม และหน.ธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ (บพด.บึงกาฬ) พร้อมมอบนมผง แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมูลนิธิปวีณาฯ ร่วมกับ เพจอีจัน จะจัดส่งอาหาร และสิ่งของทางไปรษณีย์ไปช่วยเหลือเป็นลอตที่สองในเร็ววันนี้.ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page