top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รวม 51 ราย


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page