top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวม 32 ราย
ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page