top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

“ปวีณา” ประสาน ผู้ว่า กทม. ส่งสัตวแพทย์ฯ ตรวจสุขภาพแมวบ้านปันรักแมวมีนบุรี

กรุงเทพฯ 26 ก.ค.66 “ปวีณา” ประสาน “ชัชชาติ” ผู้ว่า กทม. และประธานที่ปรึกษา “ต่อศักดิ์” ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านปันรักแมวมีนบุรี ที่เลี้ยงแมวกว่า 200 ตัว เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ และทำหมันแมวกรุงเทพฯ วันที่ 26 ก.ค.66 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประสาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บ้านปันรักแมวมีนบุรี ที่เลี้ยงแมวกว่า 200 ตัว เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ ทำหมันแมวความคืบหน้ากรณี นางปวีณา ลงพื้นที่บ้านปันรักแมวมีนบุรี ซอย ราษฎร์อุทิศ 70 แขวงแสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ ช่วยเหลือ นางวันทนา เปรมอนันต์ เจ้าของเพจ บ้านปันรักแมวมีนบุรี – เพจใหม่ ที่เลี้ยงดูแมวกว่า 200 ตัว และติดหนี้รักษาแมวกับทางโรงพยาบาลสัตว์กว่า 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งนางปวีณา ได้นำอาหารแมวและเงินจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือนางวันทนา พร้อมกับรับแมว 4 ตัว จากบ้านปันรักแมวมาเลี้ยงดูที่มูลนิธิปวีณาฯ และตั้งชื่อแมวทั้ง 4 ตัวว่า โอเลี้ยง โอยัวะ เกรย์ สโนว์


พร้อมกันนี้ นางปวีณา ได้ประสาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ช่วยส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือแมวที่บ้านปันรักแมวด้วยต่อมาวันที่ 24 ก.ค.66 สำนักอนามัย โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตมีนบุรี ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ บ้านปันรักแมวมีนบุรี พบว่ามีการดูแลแมวอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม, แมวมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีอาหารและน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสม, แมวได้รับการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทุกตัว เมื่อเดือนมิ.ย.66, มีแมวป่วยอยู่ระหว่างการรักษาที่คลินิก 26 ตัว และมีแมวที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน 10 กว่าตัว


โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะช่วยเหลือผ่าตัดทำหมันแมว 10 กว่าตัว และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของอาหารแมว น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และวิตามินบำรุงสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมให้คำแนะนำในด้านการขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557ล่าสุดวันนี้ นางปวีณา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ นำแมวทั้ง 4 ตัว ได้แก่ โอเลี้ยง โอยัวะ เกรย์ สโนว์ ที่รับมาจากบ้านปันรักแมวมาเลี้ยงดูที่มูลนิธิปวีณาฯ ไปพบสัตว์แพทย์เพื่อตรวจร่างและทำวัคซีนแมวเพื่อป้องกันโรคต่างๆ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.66 จนถึงวันนี้ 4 วัน พบว่ามีแมว 3 ตัวป่วยเป็นหวัดจึงต้องให้ยารักษาก่อนจะฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยรวมแมวทั้ง 4 ตัว ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
ดู 48 ครั้ง9 ความคิดเห็น

9 Comments


Tuco Salamanca
Tuco Salamanca
5 วันที่แล้ว

Securely store your saitamask and other cryptocurrencies with the atomicdex wallet, the ultimate solution for managing your digital assets. Join the saitamask revolution now! saitamask | atomicdex wallet

Like

rhoan lover
rhoan lover
Jun 04

Unlock the power of decentralized finance with Phantom Wallet Extension. Securely store, send, and receive your favorite cryptocurrencies with ease. Take control of your financial future now! Phantom Wallet Extension | Phantom Wallet Extension

Like

Guest
May 31

Unlock the power of blockchain with the MetaMask Extension. Seamlessly access and manage your digital assets while browsing the web. Download now and join the decentralized revolution! MetaMask Wallet Extension | MetaMask Wallet Extension

Like

Guest
May 20

Metamask Chrome - The ultimate browser extension for secure and convenient cryptocurrency transactions. Say goodbye to cumbersome wallets and hello to effortless managing of your digital assets. Download now!

Metamask Chrome | Metamask Chrome

Like

Guest
May 11

Keep your cryptocurrency safe and secure with Phantom Wallet Extension. Our easy-to-use extension is the ultimate tool for managing your crypto assets. Download now!

Phantom Extension | Phantom Extension

Like
bottom of page