top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันอังคารที่ 21 ถึงวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รวม 27 รายดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentarze


bottom of page