top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รวม 43 ราย
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page