top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

มูลนิธิปวีณาฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 133, 187.66 บาท จาก บ.บางจาก


กรุงเทพฯ 1 ก.ค.67 มูลนิธิปวีณาฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 133, 187.66 บาท จาก บริษัท บางจากฯ เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีถ่ายภาพการบริจาคจากสมาชิกบางจากให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ ปีที่ 18 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ "สมาชิกบางจาก ร่วมปันน้ำใจ สู่การให้ไม่รู้จบ" ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากถนนศรีนครินทร์- ร่มเกล้า (ขาเข้า) กรุงเทพฯ

 

โดยมีผู้บริหาร บริษัท บางจากฯ ร่วมงาน ได้แก่ 1.คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2.คุณสมชัย เตชะวณิช ประธานกรรมการบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด และกรรมการ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด 3.คุณเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลา 4.คุณกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ผู้บริหาร บริษัท บางจากฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทน 18 องค์กรที่ได้รับการบริจาค ซึ่งมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็น 1 ใน 18 องค์กรที่ได้รับการบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง

 

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้มอบหมาย พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานมูลนิธิปวีณาฯ และนายเอกภาพ หงสกุล กรรมการ มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมงานในครั้งนี้ โดยปีนี้มูลนิธิปวีณาฯ ได้รับเงินบริจาค 1. ยอดบริจาคจากสมาชิกบางจาก โครงการ "สมาชิกบางจาก ร่วมปันน้ำใจ สู่การให้ไม่รู้จบ" จำนวน 45,148 บาท 2. ยอดบริจาคสมทบจากบริษัท บางจากฯ จำนวน 88,039.66 บาท ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 133, 187.66 บาท โดยทางบริษัท บางจากฯ ได้โอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม นางปวีณา กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ โดยจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป ขออานิสงส์แห่งคุณงามความดีที่ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กระทำตลอดมา รวมทั้งอำนาจคุณพระศรีรัตตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการตลอดไป

 

สำหรับ 18 องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการบริจาคทั้งหมด ได้แก่ สภากาชาดไทย, มูลนิธิรามาธิบดี, มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.), มูลนิธิคุ้มครองเด็ก, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, มูลนิธิธรรมรักษ์ (โรคเอดส์ ลพบุรี), มูลนิธิแพทย์ชนบท, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิศึกษาวิจัยนกงือก, มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปภัมภ์ฯ, สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน, มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์), มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มูลนิธิใบไม้ปันสุข, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดู 22 ครั้ง6 ความคิดเห็น

6 Comments


dung do
dung do
3 วันที่แล้ว
Like

Guest
5 วันที่แล้ว

Additionally, they are open-minded, allowing them to explore new things with their clients. Therefore, hiring a Goa Call Girl Celebrity is highly recommended if you’re eager to delve into your deepest passions and fantasies.

Like

Guest
6 วันที่แล้ว

All you need to do is give us a call, or send us a text, email us or even Whatsapp us to confirm your bookings with our Call Girls Service in Zirakpur. You are surely going to have a great time!

Like

Guest
Jul 04

Whether you're in Bhopal or visiting from another city and looking to enjoy a memorable night, our call girls are ready to provide an unforgettable experience. While some may hesitate to seek services from independent Call Girls Bhopal, the reality is that they often end up feeling isolated and unhappy. You have the power to change that for yourself and others by experiencing the true joy of intimacy.

Like

Soniya Singhania
Soniya Singhania
Jul 04

What Are The Attributes Of Our Hi-Profile Call Girls in Mumbai? Now you must use a question in your mind that what sorts of Mumbai call girl were providing to you! Certainly, we could answer this strongly as the widest variety of contact Hi Profile Escorts in Mumbai around.

Like
bottom of page