top of page
  • รูปภาพนักเขียนทีมงานมูลนิธิปวีณาฯ

ถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รวม 23 ราย


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page