Black Ribbon
Home

16 ปี "มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี"

สู่ปณิธาน "ทุกชีวิต มีคุณค่า เท่าเทียมกัน"
 
 
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) รับเรื่องราวร้องทุกข์วันละเฉลี่ยประมาณ 70 เรื่อง หรือเดือนละ กว่า 2,000 เรื่อง โดยสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมุลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีตั้งแต่ปี 2542 ถึง ปัจจุบันรวมแล้วกว่า 92,392 เรื่อง อาทิ ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ 5,497 เรื่อง, ทารุณกรรม กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายร่างกาย 5,027 เรื่อง , ล่อลวงค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ขอทาน แรงงานประมงและแรงงานผิดกฎหมาย 1,543 เรื่อง , ปัญหาครอบครัว 5,472 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีปัญหาคนหาย เร่ร่อน ผลัดหลง ปัญหาสุขภาพ และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก
 
ที่มา: - youtube.com "มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี"(องค์กรสาธารณประโยชน์)

Call

Us


         Hot Line : 1134
       Tel. : (662) 577-0500-1, 577-0496-8

Mobile Phone: 098-478-8991, 062-560-1636, 081-814-0244

 • Welcome to

  มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี

   

  มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2542 ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบเคราะห์กรรมที่ได้เข้าร้องทุกข์เข้ามา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กและสตรีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการบังคับค้าประเวณีทั้งในและต่างประเทศ  มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมอย่างทันท่วงทีและดำเนินการเยียวยารักษาทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปรกติสุข หรือส่งตัวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโดยตรง หากประสงค์จะอยู่ในความดูแลของ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นการชั่วคราว ในเบื้องต้นมูลนิธิปวีณาฯ ก็จะหาโรงเรียนให้ผู้เสียหายได้เข้าเรียนตามเกณฑ์ในโรงเรียนรัฐบาล เพื่อจะได้มีความรู้เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม หรือจัดให้มีการฝึกอาชีพ ซึ่งจะเป็นกรณีที่ครอบครัวไม่พร้อม หรือบางครั้งครอบครัวเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ที่กระทำผิด ก็จะมอบผู้ที่เคราะห์ร้ายเหล่านี้ให้อยู่ในความอุปการะของ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นการชั่วคราว

  มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) รับเรื่องราวร้องทุกข์วันละเฉลี่ยประมาณ 70 เรื่อง หรือเดือนละ กว่า 2,000 เรื่อง โดยสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมุลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีตั้งแต่ปี 2542 ถึง ปัจจุบันรวมแล้วกว่า 92,000 เรื่องอาทิ ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ  5,497 เรื่อง, ทารุณกรรม กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายร่างกาย 5,027 เรื่อง , ล่อลวงค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ขอทาน และแรงงานประมง 1,543 เรื่อง , ปัญหาครอบครัว 5,472 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีปัญหาคนหาย เร่ร่อน ผลัดหลง ปัญหาสุขภาพ และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

  "มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี" (องค์กรสาธารณประโยชน์) ให้การช่วยเหลือหญิงชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะหญิงและเด็กฝั่งลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และอุซเบกิสถาน ที่ได้ถูกหลอกไปบังคับค้าประเวณี จากขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้ช่วยหญิงไทยที่ถูกขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติหลอกไปยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย บาห์เรน แอฟริกาใต้ และอื่น ๆ โดยประธานมูลนิธิปวีณาฯและคณะได้เดินทางไปช่วยเหลือเหยื่อถึงประเทศดังกล่าว

  การทำงานของ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามแต่กรณี โดยมูลนิธิปวีณาฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม ในการปฎิบัติงานร่วมกันเพื่อความรวดเร็วและคล่องตัว

   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิปวีณาฯได้จัดทำบันทึกและแถลงการณ์ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 1.สมาพันธรัฐสวิส 2.ประเทศสเปน 3.ประเทศนอร์เวย์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ กับ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส (H.E. Mrs. Christine SchranerBurgener) เอกอัครราชทูตสเปน (H.E. Ms. Maria del Carmen Moreno Raymundo)และเอกอัครราชทูตนอร์เวย์(H.E. Katja Christina Nordgaard )  ณ ที่ทำการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีซึ่งนับเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างประเทศ และกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชน

   

   

BannerAd Hotline1134

Facebook

Donation

Donateร่วมสนับสนุน มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ด้วยการบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขารามอินทรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 187-4-31849-4

HOT LINE

HotLine1134
ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ กดโทรศัพท์แจ้งที่สายด่วนมูลนิธิปวีณาฯ ที่หมายเลข 1134 หรือส่งจดหมายมาที่ ตู้ป.ณ. 222 ธัญบุรี

Lastest News

Latest News

Contact Us

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

84/14 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7)
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02-577-0500-1 , 02-577-0496-8 
โทรสาร : 02-577-0499

โทรมือถือ: 062 560 1636, 098 478 8991, 081 814 0244

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สายด่วน : 1134

ตู้ ปณ. : 222 ธัญบุรี

Connect with: